SPIRIT OF WIPRO RUN 2019

Tháng 9 hằng năm, tại nhiều quốc gia, tập đoàn WIPRO tổ chức sự kiện SPIRIT OF WIPRO RUN. Hoạt động CHẠY VIỆT DÃ diễn ra nhằm tạo sự gắn kết, thổi bùng nhiệt huyết, niềm đam mê mỗi cá nhân. Đồng thời, sự kiện Gây Quỹ từ thiện ”MỖI BƯỚC CHẠY LÀ MỘT ƯỚC MƠ” cho các trẻ em mồ côi được thực hiện. Với sự tham gia của hơn 83.000 người tại 114 thành phố trên 34 quốc gia khắp thế giới, SPIRIT OF WIPRO RUN là ngày hội dành cho nhân viên lớn nhất thế giới.

                                                    Quầy tiếp sức bữa sáng

                               Tiếp sức bữa sáng cho các nhân viên, vận động viên WIPRO

Vinh dự là đơn vị tổ chức sự kiện SPIRIT OF WIPRO RUN 2019, KAIO rất vui khi có sự tham gia nhiệt tình của 356 vận động viên  và các nhân viên của WIPRO.

                                                     Khai mạc sự kiện

                                                          WIPRO RUN 2019

WIPRO RUN được tổ chức và phát triển trên toàn cầu với sứ mệnh truyền tải thông điệp: TINH THẦN KHÁT KHAO CHIẾN THẮNG, đề cao sự NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG để VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH, nâng cao khả năng của mỗi cá nhân nhằm tạo nên sự phát triển bền vững cho bản thân, doanh nghiệp và xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại bình luận